Serveis

Enginyeria

 • Llicències d’obres i Llicències Ambientals

  • Obres majors
  • Obres menors
  • Anàlisis i solucions acústiques
  • Ventilació i climatització
  • Prevenció d'incendis
  • Disseny i Decoració
  • Auditories mediambientals
  • Medicions ambientals
  • Gestió de tràmits i subvencions
 • Projectes i direccions obra constructius

  • Estudis geotècincs i d’implantació
  • Topografia i Planimetria
  • Càlculs estructurals Acer / Formigó
  • Projectes executius
  • Naus Industrials
  • Suport logístics
  • Construcció claus de mà
 • Seguretat Industrial


  Projecció / Execució / Direcció

  • Línies Alta Tensió
  • Subministres en Baixa Tensió
  • Gas i Combustibles
  • Climatització Fred / Calor
  • Aigües y Sanejament
  • Recipients a pressió
 • Urbanisme

  • Plans Especials
  • Infraestructures urbanístiques
  • Xarxes d'aigua / sanejament
 • Consulting

  • Supervisors homologats per Repsol Gas
  • Programació autòmats / esquemes elèctrics
  • Localitzadors d'implantacions industrials
 • Consultoria energètica

  • Auditoria energètica edificació industrial
  • Gestió de subvencions
  • Certificació energètica
  • Optimització tarifària