Qui Som ?


THEKNA ENGINYERIA 2006 SL, és una empresa formada bàsicament per enginyers, amb àmplia i recuita formació en: Energies renovables, Climatització i Calefacció, Auditors energètics, Especialistes en combustibles líquids i gasosos, Calculistes d’estructures metàl·liques, Projectistes d’instal·lacions elèctriques, seguretat, acústica, fontaneria i aire comprimit.

THEKNA ENGINYERIA 2006 SL, està especialitzada en assessorament industrial, tècnic i legislatiu. Gestiona davant l’Administració, tots els processos documentals, per a l’obtenció de les corresponents llicències i autoritzacions.

THEKNA ENGINYERIA 2006 SL, està sensibilitzada amb la conservació del medi ambient, projectant, redactant i assessorant, en temes de llicències ambientals, estudis d’impacte paisatgístic, estalvi de combustible, energies renovables i auditories energètiques.